O firmie     Realizacje     Zdjęcia z realizacji     Ekspertyzy budowlane     Referencje     Certyfikaty     Świadectwo BP     Kontakt
Ekspertyzy budowlane

Dr inż. Dariusz Janiszewski
Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych


Uprawnienia budowlane nr GP-KZ-7342/577/94 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. WKP/BO/0588/06

 

  • Ekspertyzy techniczne dotyczące stanów technicznych obiektów budowlanych
 
  • Ekspertyzy techniczne dotyczące źródeł zawilgocenia (ustalenie przyczyn zawilgocenia określenie środków zaradczych)
 
  • Opracowania naukowo-techniczne dotyczące stanu technicznego konstrukcji budowlanych
 
  • Diagnozowanie przyczyn awarii budynków, wskazanie środków zaradczych i zachowawczych
 
  • Oceny stanu technicznego budynków wymagane w celu wydania decyzji o jego rozbiórce
 

  • Porady i konsultacje w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji
  • Oceny stanu technicznego do projektowanych adaptacji i zmian sposobu użytkowania budynków
  • Oceny stanu technicznego do projektów powykonawczych

Współpraca z naukowcami i specjalistami Politechniki Poznańskiej

Oferta | Referencje | Certyfikaty

BUD-PARTNER
62-028 Koziegłowy k/Poznania, ul.Gdyńska 17a
tel.(0) 61 667 57 88 fax(0) 61 667 57 87

http://www.bud-partner.pl/