O firmie     Realizacje     Zdjęcia z realizacji     Ekspertyzy budowlane     Referencje     Certyfikaty     Świadectwo BP     Kontakt
INSTALcompact -service

09. 2003 – 03.2004 - INSTALcompact-service - generalne wykonawstwo obiektu biurowego o powierzchni użytkowej 658 m² wraz z wykonaniem pełnej infrastruktu-
ry podziemnej, nawierzchni docelowej (kostka betonowa), zagospodarowanie działki zielenią niską i wysoką, wykonanie zewnętrznego, docelowego oświetlenia placu manewrowego oraz budynku biurowego, termin zakończenia robót - marzec 2004 

wartość robót:  1.378.600,00 zł


1

2

3

4

5

6

7

8

9
« powrót

Oferta | Referencje | Certyfikaty

BUD-PARTNER
62-028 Koziegłowy k/Poznania, ul.Gdyńska 17a
tel.(0) 61 667 57 88 fax(0) 61 667 57 87

http://www.bud-partner.pl/