O firmie     Realizacje     Zdjęcia z realizacji     Ekspertyzy budowlane     Referencje     Certyfikaty     Świadectwo BP     Kontakt
Realizacje

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ FIRMĘ

 

Realizacje w latach 2001 i 2002:

1) budowa „pod klucz” obiektu biurowego o łącznej powierzchni 420m² wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej.

2) budowa salonu przeznaczonego na ekspozycję mebli o łącznej powierzchni 100 m²

3) remont kapitalny papowego pokrycia dachowego magazynów i salonu z ociepleniem płytą PW-11  w technologii pap termozgrzewalnych – wykonano 650 m²

4) budowa „pod klucz” salonu meblowego o    powierzchni wystawienniczej 450 m²,

5) budowa obiektu magazynowego wraz z infrastruktur towarzyszącą o powierzchni 1150m²

6) remont hali produkcyjnej o powierzchni 450 m² dla celów pomieszczeń magazynowych oraz z przeznaczeniem części powierzchni ( 100 m² ) na cele sali wystawowo-sklepowej

7) Prace budowlane oraz instalacyjne przy budowie kotłowni   olejowej o mocy 405 KW – piec firmy Vissman

Inwestor: MEBLOPOL , ul. Bogusławskiego 11 Poznań

2002/2003 - prace budowlano-wykończeniowe, modernizacjno-remontowe budynków Instytutu Genetyki Człowieka w Poznaniu oraz pomieszczeń labolatoryjnych wraz z dostawą specjalistycznych wyposażeń meblowo-biurowych

Inwestor: Polska Akademia Nauk

09. 2003 – 03.2004 - generalne wykonawstwo obiektu biurowego o powierzchni użytkowej 658 m² wraz z wykonaniem pełnej infrastruktury podziemnej, nawierzchni docelowej (kostka betonowa), zagospodarowanie działki zielenią niską i wysoką, ykonanie zewnętrznego, docelowego oświetlenia placu manewrowego oraz budynku biurowego

Inwestor: INSTALcompact-service

 

« powrótdalej  »

Oferta | Referencje | Certyfikaty

BUD-PARTNER
62-028 Koziegłowy k/Poznania, ul.Gdyńska 17a
tel.(0) 61 667 57 88 fax(0) 61 667 57 87

http://www.bud-partner.pl/