O firmie     Realizacje     Zdjęcia z realizacji     Ekspertyzy budowlane     Referencje     Certyfikaty     Świadectwo BP     Kontakt
Świadectwo BP

Na podstawie przeprowadzonego przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego aditu ,  firma BUD-PARTNER uzyskała w dniu 26.01.2012 roku Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Drugiego Stopnia stwierdzające, że posiada zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne.

Zorganizowany pion ochrony informacji niejawnych pozwala naszej firmie na branie udziału w przetargach i realizacjach prac budowlanych w tych instytucjach , gdzie wymagane są od wykonawcy uprawnienia do dostępu do informacji stanowiących tajemnicę państwową o klauzuli tajne.


1
« powrót

Oferta | Referencje | Certyfikaty

BUD-PARTNER
62-028 Koziegłowy k/Poznania, ul.Gdyńska 17a
tel.(0) 61 667 57 88 fax(0) 61 667 57 87

http://www.bud-partner.pl/